Dr. Serkan AKPANCAR

Total Kalça Protezi


Total Kalça Protezi

Total kalça protezi yapısı ileri derecede bozulmuş kalça ekleminin her iki yüzeyinin dayanıklı malzemelerle kaplanması işlemidir. Koksartroz (kalça kireçlenmesi ), kalça kırıkları ve eklem yapısı bozulan kalça avasküler nekrozunda kullanılır. Kalça protezi ameliyatında başarı cerrah tecrübesi, uygun hasta seçimi, ameliyat sonrası bakım, hastanın egzersiz yapması ve ameliyat sonrası önerilere uyması ile mümkündür.

Hangi Hastalıklarda Uygulanır ?

Koksartroz (Kalça Kireçlenmesi):

Kalça eklemi içindeki kıkırdak yüzey herhangi bir sebeple aşınıp yapısı bozulduğunda eklem hareketleri sırasında sürtünmenin de artmasıyla eklem ağrıları ortaya çıkar. İleri evrelerde kemiklerin birbirine sürtünmeye başladığı görülür ve bu görüntü halk arasında kireçlenme olarak adlandırılır. Yani bu hastalık eklemin kıkırdağının yıpranması , yaşlanması , sert ve kaygan özelliğini yitirmesi hastalığıdır. Yürüme ve merdiven inip çıkma sırasında ve sonrasında kalça ekleminde ağrı ciddi ağrı ile kendini gösterir. Ağrı hastalığın başlangıç döneminde hareketle artar ve istirahatle azalır. Hastalık ilerledikçe ağrı basit günlük işler yapılırken bile dayanılmaz hale gelebilir. Daha ileri dönemlerde gece uykudan uyandıran ve sürekli hale gelen ağrılar oluşabilir. Eklemin hareket kabiliyeti kısıtlanabilir. Ağrının şiddeti her zaman aynı değildir. Hiçbir nedene bağlı olmaksızın bir anda kaybolup bir anda ortaya çıkarak günler haftalar hatta aylarca şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir. Ağrı dışında eklemde şişlik, tutukluk, sertlik, hareket ile eklemden gelen çıtırtı sesi, eklem hareketlerinde kısıtlanma, şekil bozukluğu olabilir. Sabah tutukluğu ya da istirahat sonrası hareket kısıtlılığı görülebilir. Bu hastalığa bağlı rahatsızlıklarınız hayat istemediğiniz kadar kötü etkiliyorsa protez zamanınız geldi demektir.

Kalça Kırıkları:

Bazı kalça kırıklarında eklemin her iki yapısı bozulur yada bir tarafın kırığında diğer tarafında kireçlendiği görülür. Bu hastalarda kalça fonksiyonlarının en iyi şekilde devam etmesi için kalça protezi uygulanır.

Femur Başı Avasküler Nekrozu:

Kalça ekleminde femur başına gelen kan akımının bozulması sonucu bu kemikte osteonekroz (kemik çürümesi) oluşmasıdır. Genellikle orta yaşlarda oluşan bu hastalıkta ciddi kalça ağrısı ve hareket kısıtlılığı oluşur. Bu hastalığın ileri evrelerinde veya diğer tedavi yöntemleri yetersiz kaldığında kalça protezi uygulanır.

Ameliyat sonrasında neler olacak ?

Önerilere dikkat edildiği takdirde hastaların çok büyük bir kısmında kalça ağrıları neredeyse tamamen geçer. Merdiven inme çıkma ve yürüyüş gibi günlük yaşam aktivitelerinde belirgin iyileşme sağlanır. Küçük miktarda bacak kısalıkları giderilebilir.

Ameliyat sonrası öneriler

Koşma sıçrama gibi aktiviteleri ve ağır işler protezin erken aşınmasına neden olur.
Alçak sandalyelere oturmak ve bacak bacak üstüne atma, yer sofrasına ve alaturka tuvaletlere oturma gibi aşırı hareketler kalça ekleminin yerinden çıkmasına sebep olabilir.
Namaz kılıyorsanız bunu sandalyede oturarak yapmalıdır.
Kalça protezi ameliyatından 2 ay sonra araba kullanabilirsiniz ancak sürücü koltuğunun yüksek olması ve kalça ekleminin aşırı bükülmemesi gerekir.
6 hafta süreyle yatarken bacaklarınızın arasında bir yastık olmalıdır

Kalça Protezi Sonrasında Yapılması Gerekenler

Alaturka tuvalet kullanılmaz
En az 8 hafta bacak bacak üstüne atılmaz
Yer sofrasına oturulmaz, bağdaş kurulmaz
Otururken öne eğilerek yerden bir şey alınmaz
Oturup kalkarken aşırı derecede öne eğilmeyin
Dizler kalça hizasından yukarı kaldırılmaz
Namaz sandalyede oturarak kılınır.